Misyon ve Vizyon

MİSYON

Gürok Grubu, turizmden enerji sektörüne, mutfak eşyaları üretiminden yapı sektörüne kadar ürün ve hizmet ürettiği tüm alanlarda bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşam kalitesini, değerini ve konforunu arttırmayı görev kabul eder. Üretimlerinde geçmişten getirdiği birikimle çağın gereklerini bir sentezde buluşturur. Ortaya çıkan sentezin, baş döndürücü bir hızla değişip gelişen Türkiye’nin ve dünyanın gelecek kurgusuna yol göstermesini hedefler.

VİZYON

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde alanının en iyisi olmak ve hem iş dünyasında hem de tüketici temelinde tercih edilen öncü bir rol üstlenmek, Gürok Grubu’nun kurumsal vizyonudur. Grup bu vizyon doğrultusunda;

  • Hem iç yapısında hem de dış dünyayla ilişkilerinde vizyonuyla uyumlu bir profil çizer,
  • Faaliyet gösterdiği alanlarda sadece lider konumunda yer almaya önem vermekle yetinmez, toplam pazarın büyüklüğünü de arttırmayı görevi sayar,
  • Hedeflenen kitleye ürün ve hizmetlerini ulaştırmak amacıyla değerlendirdiği dağıtım ağı ile kurumsal ortaklıklarını yerelden uluslararası alana doğru genişletmeyi ve küresel bir marka olmayı amaçlar.