Kurumsal Yaklaşım

KURUMSALLIK

Gürok Grubu, varlığını borçlu olduğu toprakların ve kültürün yüzyıllar öncesine giden birikiminin değerini bilir ve bu birikimin kazanımlarından faydalanır. Bu değerlerle yarım yüzyılı aşkın bir zaman dilimi içerisinde emekle ve özenle oluşturduğu kurumsal ilkelerin özgüvenine sahiptir.

YENİLİKÇİLİK

Grup, sahip olduğu güçlü kurumsal yapının ve birikimlerin sağladığı özgüvenle teknolojik ve sosyokültürel gelişmeleri takip eder ve uygulamaya geçirir. Grup uygulamaya geçirilen bu yenilikçi yaklaşımların hem üretim aşamasında hem de çalışanlar üzerindeki olumlu etkilerin sürekliliğini benimsemektedir.

ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK

Bünyesindeki alt şirketlerin yönetcilerinin ve çalışanlarının kendi içlerinde ve birbirleriyle ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve saydam olmalarına özen gösterir. İş ortakları ve müşterileri ile kurduğu ilişkilerde de aynı etik değerlerin en büyük savunucusudur.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Grup her sektörde müşterilerini dinler, onlarla empati kurar, sorularına ve sorunlarına hızlı yanıt verip çözüm üretir ve önerilerini özenle gözden geçirir. Müşteri memnuniyetini her durumda ve her koşulda ön planda tutar, onlara sunduğu ürün ve hizmetlerde kalite ve yüksek standart anlayışına bağlı kalır.

VERİMLİLİK

Çalışmalarında verimli ve etkin olmaya özen gösterir, güçlü kurumsal birikimi ve çağı takip eden yenilikçi tavrı sayesinde en kısa zaman diliminde minimum enerji harcayarak en yüksek verimlilik düzeyine ulaşmayı önemser.

SONUÇ ODAKLILIK

Bir yandan ürünün ve hizmetin üretilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında en yüksek standartlara uygun davranır, öte yandan mevcut şartlar ne kadar zorlu olursa olsun en kaliteli ve verimli sonuca ulaşmayı ‘olmazsa olmaz’ bir hedef olarak kabul eder.

SORUMLULUK

Hem yöneticileri hem çalışanları düzeyinde müşterilerine, iş ortaklarına, topluma ve doğaya karşı sorumluluklarının bilincindedir. Bu bilinci grup içerisindeki ilişkilerde ve çalışma ilkeleriyle ürün ve hizmetlerin üretimi ve hedefine ulaşımı aşamalarında da uygulamaya önem verir.

DEVAMLILIK

Yönetim, girişim ve üretim anlayışında uzun dönemli ve sürdürülebilir hedefler çizer. Kalıcı ve devamlılığı olan başarıların altına imza atma ilkesine her koşulda bağlı kalır.

ÇEVRECİLİK

Gürok Grubu, dünyanın geçmiş kuşaklar tarafından çağın insanına emanet edildiğinin bilincindedir. Onun gelecek nesillere en temiz, en sağlıklı ve en yeşil haliyle teslim edilmesi, hatta yapılmış olan tahribatın giderilerek aktarılması gerektiğine inanır. Bu nedenle, bütün çalışmalarında doğaya saygılı ve hatta ona artı değer katan yapıcı ve dönüştürücü bir yaklaşım izler.

Gürok Grubu, sürdürülebilir bir çevre için şu yaklaşımları ortaya koyar:

  • Hammaddelerin üretiminde açığa çıkan fire oranlarının azaltılması,
  • Enerjinin etkin ve tasarruflu kullanılması,
  • Atıkların minimum düzeye indirilmesini ve geri dönüşümün sağlanması.
SOSYAL SORUMLULUK

İçinden çıktığı topluma ve küresel düzlemde bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarının farkındadır. İnsanlığa ve topluma artı değer katmayı, onun gelişim sürecine destek vermeyi ve hatta gelişimine öncü olmayı asli görevi sayar. Bu doğrultuda, eğitimden Ar-Ge çalışmalarına, kişisel ve toplumsal gelişim hizmetlerinden yardım kampanyalarına kadar pek çok alanda farklı düzeylerde öncü olur ve destekte bulunur.

GİRİŞİMCİLİK YAKLAŞIMI

Girişimcilik kavramı emek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim faktörü olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm riskinin üstlenilmesi olarak tanımlanabilir.

Yarım yüzyıldan beri ticaret hayatında faaliyet gösteren Gürok Grubu, bu tanıma uygun olarak kendisini organize etmiş ve bu temel yaklaşımı grubun tamamına hakim kılmıştır. Grup, her dönemde gerek kendi iç yapısından gerekse dışarıdan gelen yeni fikirleri ve görüşleri destekleyip değerlendirmektedir. Grubun girişimcilik yaklaşımında yetenek, cesaret, bilgi ve yenilikçi ruh en önemli bileşenlerdir.

KALİTE POLİTİKASI

Gürok Grubu için kalite, hem son halkada tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin en yüksek standartta olması, hem de bu noktaya gelene kadar olan süreçlerde insan, ekipman, proje ve iletişim aşamalarında en iyiyi yakalamak anlamını taşır. Bu doğrultuda grup, alanında uzman yönetici ve çalışanları seçer; onlara verimlilik sağlama koşulları, yaratıcılık ortamı ve iş güvenliği açısından en üst düzeyde imkanları sağlar. Bu koşullarda müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerin standartlarının da en üst basamakta olacağının bilincindedir.