İnsan Kaynakları Politikası

Gürok Grubu, asıl gücün ve asıl sermayenin “insan” olduğu düşüncesiyle değer yaratmayı esas alır. Gerek politikalarını gerekse gelişim programlarını ve insan kaynakları stratejilerini bu noktadan hareketle oluşturur.

Gürok Grubu bünyesindeki tüm şirketlerin insan kaynakları yönetimi anlayışı, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerini bir bütün halinde değerlendirme ve grubun stratejik hedefleri doğrultusunda belirlediği hedeflerle yönetim sisteminin bütünleşmesini sağlama esasına dayanır.

Grubun ortak İnsan Kaynakları politikası, nitelikli iş gücünün tespiti, şirket kültürü ile bütünleştirilmesi, eğitimleri ve verimli çalışma ortamlarıyla büyümek ve örnek alınan bir grup olarak anılmak hedeflerine odaklanmaktadır.

Gürok Grubu, takım çalışmasına inanan ve “ben” yerine “biz” olarak hareket eden bireylerle birlikte çalışır,
İletişime önem veren ve samimi bir strateji izler,
Grubun değerlerini ve grup kültürünü benimseyen, yeniliklere ve değişimlere açık, enerjik, dinamik liderler yetiştirir,
Kurumsal hedeflere ulaşmak için güçlü insan kaynağı yaratmanın öneminin bilinciyle gelişime ve eğitime önem verir.

SÜREKLİ GELİŞİM

Gürok Grubu;

 • İlerlemenin en önemli anahtarlarından birinin çalışanların gelişimi olduğuna inanır ve bu anlayışla eğitim ve geliştirme programlarına önem verir,
 • Eğitim sürecinde grup kültürünün benimsenmesine, mesleki gelişimin yanında kişisel gelişim ve yetkinliklerin desteklenmesine, alınan eğitimin iş sonuçlarına yansıtılmasına özen gösterir,
 • Çalışanlarının deneyimlerini aktarabileceği iç iletişim platformlarına önem verir,
 • İşe başlayan her personelini öncelikli olarak oryantasyon programına dahil eder. Pozisyon bazlı oluşturulmuş eğitim planını, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda yeniler ve ihtiyaç duyulan gelişim programlarını belirler,
 • Çalışanların teknik ve kişisel gelişimlerini desteklemek için yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere, konferanslara ve zirvelere katılma olanağı sunar.

PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ

Gürok Grubu;

 • Sürekli gelişen organizasyonunda çalışanların performanslarını en etkin şekilde yönetmeyi esas alarak Performans Yönetim Sistemi uygular. Bu sistem ile motive edici bir iş ortamı oluşturmayı ve kişisel gelişime katkı sağlamayı amaçlar.
  • Hedefler ile birlikte çalışanın yetkinliklerini de değerlendirir. Yetkinlik değerlendirme ile çalışanlarının potansiyel yeteneklerinin farkına varmalarını ve geliştirmelerini amaçlar.
  • Performans değerlendirme, eğitim, gelişim, kariyer yönetimi gibi konulara girdi oluşturur.
 • Çalışanlarına şirket ya da grup içinde dikey ve yatay rotasyonlar ile farklı kariyer olanakları sunar.
 • Grup içinden yönetici yetiştirmeyi tercih eder.

ÖNERİ VE ÖDÜL SİSTEMİ

Gürok Grubu, cam üretim tesislerinde ‘Kıvılcım Öneri Ödül Sistemi’ ile tüm çalışanları süreçlerde kalite ve verimlilik arttırma, maliyet düşürme gibi iyileştirme çalışmalarına dâhil etmeyi hedefler. Çalışanlardan gelen her öneri, uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından değerlendirilir ve olumlu bulunan öneriler ödüllendirilir.